บริการเสริมลิงค์ทำอันดับ มหาวิทยาลัย (Webometrics)
Phone: 087-727-8728 Line ID: Pakka.in.th Email: support@pakka.in.th

บริการเสริมลิงค์ทำอันดับ มหาวิทยาลัย (Webometrics)

 

Webometrics Ranking Web of Universities

หรือเว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab จากประเทศ สเปน
ณ ปี 2547 โดยคะแนนบนเว็บไซต์จะเรียงคะแนนให้ความสำคัญจากน้อย ไปยังมาก (คะแนนยิ่งน้อยยิ่งดี)
สำหรับอันดับของประเทศไทยจะจัดอันดับที่ลิงค์ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand


Presence rank (33%)
    Web indicators are considered as proxies in the correct, comprehensive, deep evaluation of the university global performance, taking into account its activities and outputs and their relevance and impact.
the future channel for the off-campus distance learning, the open forum for the community engagement and the universal showcase for attracting talent, funding and resources.
---ตัวแปรนี้จะให้คะแนนตามสื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น การเรียนออนไลน์, เว็บบอร์ด, ผลงานที่แสดง, แหล่งเรียนรู้ บนเว็บไซต์ครับ

Impact rank (16%)
    the value of the information, and the usefulness of the services as introduced in the webpages according to the criteria of millions of web editors from all over the world.  The link visibility data is collected from the two most important providers of this information: Majestic SEO and ahrefs, that provides an overlapping scenario very close to a true global coverage
---ให้คะแนนจากลิงค์ทั้งหมดที่ส่งเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยครับ และเป็นตัวแปรเดียวที่ทาง Pakka ให้บริการเสริมลิงค์ช่วยเพิ่มอันดับได้
ส่วนตัวแปรอื่นจะให้คำแนะนำได้ครับ


Openness rank (16%)
* ในตัวแปรล่าสุดไม่ได้ระบุไว้ http://www.webometrics.info/en/Methodology
    The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published
---ในตัวแปรนี้จะนับจากจำนวนไฟล์ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดให้ดาวน์โหลด ไฟล์ต่างๆ นามสกุลอาทิ PDF, DOC, DOCX, PPT

Excellence rank (33%)
* ในตัวแปรล่าสุดไม่ได้ระบุไว้เช่นกัน http://www.webometrics.info/en/Methodology
    Although this is a measure of high quality output of research institutions, the data provider Scimago group supplied non-zero values for more than 5200 universities (period 2003-2010).
---ค่านี้จะอิงตามค่าของอีกเว็บนึง แบ่งหลายหัวข้อย่อย ออกอีกหลายประเด็นที่ให้ความสำคัญ อธิบายไว้ละเอียดที่หน้านี้ครับ http://www.scimagoir.com/methodology.php
ของไทยที่ลงเว็บไซต์มีทั้งหมด 24 มหาวิทยาลัย ตามนี้ครับ http://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA

 


ทั้งนี้ทาง Pakka จะให้บริการเสริมลิงค์ทำอันดับ Impact rank เป็นกลุ่มอันดับไม่ให้เกิดการชนกัน
กลุ่มอันดับที่ให้บริการแล้วได้แก่ อันดับที่ 11-15, และ 21-25 ครับ

 


สำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจใช้บริการ แจ้งความจำนงค์ใช้บริการได้ โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

หัวข้ออีเมลล์:

ข้อความติดต่อ:

ผู้แนะนำ:(ถ้ามี):

 

 

 

ขอบคุณครับส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการ (ทั้งทางตรง และผ่านพ่อค้าคนกลาง)

              

              


รับรองคุณภาพโดย