สมัครสมาชิกใหม่
Phone: 087-727-8728 Line ID: Pakka.in.th Email: support@pakka.in.th

สมัครสมาชิกใหม่

ถ้าคุณได้เปิดบัญชีกับเราแล้ว กรุณา เข้าสู่ระบบ .

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

* ชื่อ:
* นามสกุล:
* อีเมลล์:
* โทรศัพท์:
แฟกซ์:

ที่อยู่ของคุณ

บริษัท:
* ที่อยู่ 1:
ที่อยู่ 2:
* อำเภอ:
* รหัสไปรษณีย์:
* ประเทศ:
* จังหวัด:

รหัสผ่านของคุณ

* รหัสผ่าน:
* ยืนยันรหัสผ่าน:

จดหมายข่าว

สมัคร: ใช่ ไม่
ต้องการเปิดบัญชีตัวแทนจำหน่าย

ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย

ระบุข้อมูลอย่างละเอียด
เพื่อประโยชน์สูงสุด
-----------------------
1. ช่องทางรับเงิน
(เช็ค, Paypal, บัญชี)
(ชื่อบัญชี, เลขที่)

2. ช่องทางโฆษณา และ
แผนการโฆษณา
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ, นโยบายความเป็นส่วนตัว, และ ข้อตกลงระบบตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการ (ทั้งทางตรง และผ่านพ่อค้าคนกลาง)

              

              


รับรองคุณภาพโดย