บริการรับทำ SEO รับประกัน และดูแลอันดับ 3 เดือนขึ้นไป
Phone: 087-727-8728 Line ID: Pakka.in.th Email: support@pakka.in.th

บริการรับทำ SEO รับประกัน และดูแลอันดับ 3 เดือนขึ้นไป

บริการรับทำ SEO รับประกัน และดูแลอันดับ 3 เดือนขึ้นไป
รุ่น: SEO-guarantee
สต๊อก 100
ราคา: (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ระบุราคา
จำนวนเงินที่จะชำระ (ไม่ใส่ทศนิยม, ปัดขึ้น):

บริการรับทำ SEO รับประกันอันดับ (พร้อมดูแลอันดับ 3 เดือน)

มืออาชีพ, บริการครบวงจร, และผลตอบรับสูง
เพียงกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และทำรายการผ่านระบบ

 

SEO รับประกันอันดับ

รายละเอียดเบื้องต้น

 

การชำระเงิน
ชำระเงินมัดจำ 50% และชำระเงินที่เหลือเมื่อติดอันดับที่ตกลงกันไว้

 

ระยะเวลาการดำเนินการ และการรับประกัน

 • ใช้ระยะเวลาในการทำให้ติดอันดับไม่เกิน 10 เดือน
  หากเกินระยะเวลาดังกลาง ผู้จ้าง สามารถเรียกเงินคืนได้เต็มจำนวนครับ
  หรือคืนเงินตามสัดส่วนหากอันดับขึ้นหน้าแรก (หรือมากกว่า)
  และต้องแจ้งช่องทางภายใน 90 วัน หลังจากได้รับการติดต่อเรื่องคืนเงิน
 • ดูแลอันดับต่อ 3 เดือน โดยนับจากวันที่เริ่มติดอันดับตามตกลงไว้
  และหากหลังติดอันดับแล้ว (อยู่ในช่วงรักษาอันดับ) อันดับตกเกินที่ตกลงไว้
  เกิน 15 วัน - ต่ออายุดูแลอันดับ 1 เดือน
  เกิน 90 วัน - ลูกค้าขอสิทธิยกเลิกสัญญาได้
 • สามารถเพิ่มอายุสัญญาดูแลรักษาอันดับได้ โดยเพิ่มเดือนละ 10% ของค่าบริการ

 

ลิ้งดี มีชัย!
http://www.ThailandBacklink.com
Thailand Backlink


ส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการ (ทั้งทางตรง และผ่านพ่อค้าคนกลาง)

              

              


รับรองคุณภาพโดย