ปรับราคา-ชื่อ-ปิดบางโครงการ
Phone: 087-727-8728 Line ID: Pakka.in.th Email: support@pakka.in.th

ปรับราคา-ชื่อ-ปิดบางโครงการ

ปรับราคาใหม่ ทุกโครงการ

ก่อนอื่นต้องออกตัวขออภัยทุกๆ ท่านนะครับ ตัวโครงการ 3 ผมรีบแจ้งข่าวให้ตรงกับวันที่ประกาศไว้ เลยเผลอไปเอาราคาที่คาดการณ์ไปแจ้ง เป็นราคาขายหนะครับ
 
 
เหตุผลของการณ์ปรับเปลี่ยนราคาเนื่องจากว่า

โครงการ 1 และ 2 - เพราะมีค่าใช้จ่าย หลายๆส่วนมากขึ้น
โครงการ 3 - เนื่องจากราคาค่าโฮสติ้งที่รับเว็ปที่ลิ้งไปทุกเว็ปนั้น มีค่าใช้จ่ายสูงมากๆ

(ปีละเกือบ 2 พัน) รวมทั้งค่าใช้อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยครับ

 
ราคาปรับใหม่ ทุกโครงการ
PR5 โครงการ 1 - 1099 บาท / ~5ปี (โครงการ 90)
PR5 โครงการ 2 - 1399 บาท / ~5ปี (โครงการ 50)
PR5 โครงการ 3 - 1799 บาท / ~5ปี (โครงการ ทุกเว็ป)

PR4 โครงการ 1 - 450 บาท / ~5ปี (โครงการ 90)
PR4 โครงการ 2 - ปิดโครงการ
PR4 โครงการ 3 - 699 บาท / ~5ปี (โครงการ ทุกเว็ป)

PR3 โครงการ 1 - 230 บาท / ~1ปี (โครงการ 90)
PR3 โครงการ 2 - 299 บาท / ~1ปี (โครงการ 50)
PR3 โครงการ 3 - 380 บาท / ~1ปี (โครงการ ทุกเว็ป)

PR2 โครงการ 1 - 49 บาท / ~1ปี (โครงการ 90)
PR2 โครงการ 2 - ปิดโครงการ
PR2 โครงการ 3 - 79 บาท / ~1ปี (โครงการ ทุกเว็ป) 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดโครงการ 2 ของ PR 4 และ PR 2
เนื่องจากทั้ง 2 โครงการนี้ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ หักลบกับรายได้แล้ว มันขาดทุนครับ

ถ้าจะถามผมว่าทำไมไม่ขึ้นราคา?
- เมื่อขึ้นแล้ว ราคามันโดดสูงไปมากครับ เลยต้องขอปิดตัวทั้ง 2 PR ลง
* ส่วนอันที่ยังขายอยู่ ก็จะขายจนหมดนะครับ


 
 
ประกาศเปลี่ยนชื่อโครงการทั้งหมด
โครงการ 1 > โครงการ 50
โครงการ 2 > โครงการ 90
โครงการ 3 > โครงการ ทุกเว็ป

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในบางเรื่องมา ณ ที่นี้ครับ
 
 
Peachy23
 


ลิ้งดี มีชัย!

http://www.ThailandBacklink.com
Thailand Backlink


ส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการ (ทั้งทางตรง และผ่านพ่อค้าคนกลาง)

              

              


รับรองคุณภาพโดย